gevangenis

 

Markante Schriftplaatsen worden vaak uit hun verband gehaald, waarna ze een eigen leven gaan leiden. Een bekend voorbeeld is 1Pet. 3:19-21, waarin gesproken wordt over geesten in de gevangenis. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op het verband waarin deze verzen voorkomen.

Hand. 16:25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.