Veel samenkomsten zijn afgelast ten gevolge van de COVID-19 uitbraak. Deze korte overdenking is ter bemoediging van een ieder die de komende tijd niet of nauwelijks in staat is om andere gelovigen te ontmoeten rondom het Woord van God.    Onze samenkomst https://www.hetevangelie.nl/wp-content/uploads/2020/04/Onze-samenkomst.mp3

Meer