Over deze website

Het doel van deze website is om het Evangelie van Jezus Christus aan iedereen bekend te maken, maar bovenal om gelovigen verdieping te bieden bij de bestudering van de Bijbel opdat ze de HEERE Jezus Christus leren kennen en de kracht van Zijn opstanding (Fil. 3:10).

Copyright © 2008-2021

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Content van deze website (met uitzondering van illustraties) mag worden overgenomen, mits ongewijzigd en voorzien van een zichtbare link naar https://www.hetevangelie.nl.