Jozua

 

Jozua bracht het volk Israel in het beloofde land. Dit verliep niet zonder slag of stoot, maar de HEERE had beloofd hen niet te begeven en niet te verlaten (Joz. 1:5).

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de eerste woorden van het Bijbelboek Jozua.

Joz. 1:9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.