hand

 

Dit is het vervolg op de studie ‘Het dal der dorre doodsbeenderen‘. 

Israël komt nog

(Melodie: O, Heer, ik weet)

De éénheid die Hij zelf zal maken
Is heel de éénheid van Zijn hand
Die bracht Hij eens voor de gemeente
En in de toekomst weer tot stand
Als Christus één volk ook zal maken
Van Israël; ’t wordt één geheel
Dus Efraïm en Juda worden
Van ’t ene volk eenmaal een deel

De ware David is gekomen
Neemt in de toekomst in Zijn troon
In Israël zal Christus heersen
De wereld buigt dan voor de Zoon
Dan zal Hij ook de Koning wezen
Die toekomst is niet los te zien
Van onze dagen der gemeente
In Gods plan ligt ook ‘t woord ‘nadien’

Heel Israël lijkt nu verloren
Maar onze Heer werkt een plan uit
Hij geeft aan ons het Nieuw Verbond al
Maar naar het Goddelijk besluit
Zal Israël ontvangen vrede
Dat zal dan zijn op deze aard
En de gemeente is des hemels
Is wat Gods Woord ons openbaart

Met Hem gezet al in de hemel
De Priester van een Nieuw Verbond
Wij zijn het Lichaam van de Heere
Sinds Christus uit de dood opstond
Uit Efraïm eens voortgekomen
Zij wij ook heden. Maar de Jood
Juda, vervreemd nu, komt tot leven
Dan laat het achter zich de dood

Nu ver van God, komt Israël ook
Tot volle vrede van de Heer
Als eens de Schelfzee zal dan splijten
De berg, obstakel als weleer
En wij verschijnen als Zijn lichaam
Met Christus, hebben een erfdeel
Dat valt eenmaal als hemels volk ook
Heel de Gemeente Gods ten deel

Wij leven nu, in onze dagen
En vormen een verborgenheid
Die bleef dus eeuwenlang verborgen
Maar erven straks Zijn heerlijkheid
Wij leven nu al in de hemel
En kregen eerstgeboorterecht
Dat zal zijn Israël ten zegen
Is wat vandaag Gods Woord ook zegt

Johan Th. Bos, vrij naar Steven van der Hoeven