Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij (Joh 14:6).

Bovenstaande woorden sprak de Heere Jezus tot Zijn discipelen tijdens de avond waarop Hij gevangen werd genomen. Wie zou dit van zichzelf durven te zeggen? Hij drukt zich nogal sterk uit! Degene die dit in onze dagen roept, wordt óf niet serieus genomen óf aangeraden zich te laten onderzoeken. En toch staan de Evangeliën vol met dit soort uitspraken van de Heere Jezus.

Wie was Hij? Was Hij niet goed bij zijn hoofd? Was Hij de grootste narcist die ooit op aarde leefde? Of sprak Hij de waarheid en was Hij de Zoon van God? Wanneer we de opgetekende uitspraken van de Heere Jezus lezen, moeten we concluderen dat ze erg zwart-wit zijn en geen ruimte voor nuance laten. De Heere Jezus verleidde zijn volgelingen niet met mooie woorden. Hij riep niet op in opstand te komen tegen het regime van die dagen. Integendeel, toen de Heer terechtstond voor Pontius Pilatus verklaarde Hij slechts in de wereld te zijn gekomen om te getuigen van de Waarheid (Joh 18:37).

Waarom deed de Heere Jezus dan toch zulke uitspraken? Het antwoord is eenvoudig. Wanneer de Heer sprak beriep Hij zich op de Oudtestamentische geschriften. En díe getuigen van Hem. Vanaf de eerste bladzijde van Genesis tot en met de Psalmen, van Mozes tot en met de profeten wordt gesproken over de Zoon van God Die leven uit de dood zou voortbrengen (Luk 24:26-27). Hij kwam als Vervuller van de beloften die God deed in het Oude Testament. En dát hield Hij zijn tijdgenoten voor (Joh 5:30-39).

Inmiddels is de Heere Jezus gesteld tot Zoon van God. Hij is erfgenaam van de nieuwe schepping (Heb 1:1-3). Hij heeft onverderfelijk leven aan het licht gebracht (2Tim 1:10). Voor zover God beloften heeft gedaan, worden ze in de Heere Jezus Christus vervuld (2Cor 1:20). Ook vandaag. Bent u op zoek naar onvergankelijk leven? Kom dan tot de Heere Jezus Christus. U krijgt het voor niets, maar het gaat niet buiten Hem om!