Offer

 

Godsdienstigheid loopt als een rode draad door de menselijke geschiedenis. Zelfs in onze moderne westerse beschaving, waar God reeds lang geleden werd vervangen door mens, natuur en klimaat, is men (onbewust) op religieuze wijze dienstbaar aan idealen, principes en doelstellingen.

De Bijbel is heel duidelijk over deze zaken. De mens is per definitie een dienstknecht. Hij kan niet anders. De vraag waar het werkelijk om gaat is welke ‘heer’ hij dient…Tijdens dit Bijbelstudieweekend wordt hier dieper op ingegaan en zal blijken dat onze Heer goed is (Psa. 34:9) en ons voorziet in alles wat we nodig hebben om Hem welbehaaglijk te dienen (Heb. 12:28).

Hand. 7:7 En het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uitgaan, en zij zullen Mij dienen in deze plaats.