Reis

 

Bethlehem is verbonden met het Kerstfeest. En het Kerstfeest met Bethlehem. Maar waarom? In deze lezing wordt daar dieper op ingegaan.

Mich. 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.