Museum mineral series: native gold on quartz, Eritrea. 4cm high.

Velen houden wel van een stevige discussie. Wie heeft er gelijk? Wiens waarheid is beter? Maar wat is dat eigenlijk, waarheid? En kan je daar wel over discussiëren? Volgens de Bijbel is dat zinloos. Wat de Bijbel wél leert is dat we er alles aan zouden doen om de waarheid te leren kennen!

Joh. 8:31-32 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.


Christus, de Waarheid

De waarheid hebben wie geloven
Het licht dat schijnt in duisternis
De wereld wil water bij wijn doen
Ziet als waarheid wat leugen is
God geeft vandaag het woord der waarheid
Verborgen is geschiedenis
Voor wie Gods plan wil leren kennen
Geeft Hij het Woord dat eeuwig is

Wat is waarheid? Vroeg eens Pilatus
Dat is wat ook de wereld doet
Die komt niet verder dan een mening
Zienswijze die de dwaasheid voedt
En onze Heer is Weg en Waarheid
Het eeuwig leven, dat geeft Hij
Daar mogen wij ook van getuigen
In Nieuw Verbond, een nieuw getij

Johan Th. Bos