Beter dan robijnen (Spr. 8)

Het Bijbelboek Spreuken bevat vele geestelijke rijkdommen. Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij de woorden van de Wijsheid in Spreuken 8.

Spr. 8:17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.