Pilaren

In Spreuken 9 vinden we de opperste Wijsheid tegenover een zotte vrouw. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de betekenis van het plaatje dat hier wordt geschetst.

Jak. 3:17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.