xrays

Het geloof van onze Heere Jezus Christus loopt als rode draad door de zn. brief aan de Hebree├źn. Zijn geloof heeft geleid tot Zijn uitermate verhoogde positie en Zijn trouw vormt de basis voor het leven van de nieuwe schepping. Niet de wet, noch religie, maar geloof in hetgeen God gesproken heeft, is de norm om gerechtvaardigd te worden en heerlijkheid te verkrijgen. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de eerste verzen van Hebree├źn 11.

Heb. 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.