Lamed

Wanneer we lezen over het leven van de Heere Jezus op aarde, moeten we vaststellen dat we maar weinig over Hem weten. Maar hoe kunnen we dan Zijn volgeling zijn? In deze lezing wordt daar op ingegaan.

Mar. 1:22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden.