Lam

 

Er waren verschillende inzettingen aan het volk Israël gegeven ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Toch blijkt het niet slechts een terugblik, maar een prachtig plaatje van tegenwoordige waarheid!

1Cor. 5:7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.