Cel

 

Wanneer we tot geloof komen, worden we opnieuw geboren. We zijn daardoor “kinderen van God”. Maar als kinderen zouden we vervolgens opgroeien tot geestelijke volwassenheid. Helaas denken velen dat dit slechts bereikt wordt door een religieus leven te leiden. Petrus leert ons echter dat we alles hebben ontvangen om een vruchtbaar leven te leiden. Het geheim is dat we slechts moeten leren wie we geworden zijn in Christus. Wie dat doet, wordt wie hij is!

1Pet. 1:15-16 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.