Regenboog

 

We weten niet zo veel van Henoch. Toch is zijn naam opgenomen in de indrukwekkende lijst van geloofshelden in Heb. 11. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de rol van Henoch binnen de heilsgeschiedenis.

Heb. 11:5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.