Hogepriester

 

Vaak zijn we bezig met van alles en nog wat. Hierdoor vergeten we al te gemakkelijk waartoe we als gelovigen geroepen zijn. Toch is de Bijbel daar heel duidelijk in. We zouden “zoeken de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods (Col 3:1)”. Tijdens deze lezing wordt hier op ingegaan aan de hand van Heb. 3.