rots

 

Het profetisch woord is zeer vast, zegt Petrus. En ook de Gemeente is gebouwd op een rotsvast fundament. Het leven van de Christen zou daarom niet gebaseerd zijn op twijfel en verdeeldheid, maar op al die zekerheden die ons in Christus geschonken zijn.

2Thes. 2:15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.