veertien

 

Paulus had een moeizame relatie met de Korintiers. Hij wilde hen de wijsheid Gods bekendmaken, maar zij stonden het hem niet toe. Desalniettemin geeft Paulus rekenschap van zijn bediening. Hij is niet slechts apart gezet omwille van het Evangelie van Christus, maar  ‘opgetrokken geweest tot in de derde hemel’. Tijdens deze lezing wordt hier dieper op ingegaan.

2Cor. 12:2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel…