Samaritaan

Het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan is populair onder christenen. Naar dit voorbeeld zouden gelovigen moeten leven in de wereld. Maar wanneer we de geschiedenis in Luk. 10 goed bestuderen, blijkt dat dit een te eenzijdige benadering is. Daarnaast blijkt dat deze geschiedenis niet slechts over ons persoonlijke leven spreekt, maar over Gods wonderlijke werk in onze tegenwoordige tijd.  

Luk. 10:34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.