Opstaan

 

De dood en opstanding van de Heere Jezus Christus is de basis van het leven van gelovigen. Júíst in deze tijd, waarin alles wat maar enigszins te maken heeft met de God en Zijn Woord ter discussie gesteld wordt, zou men leven vanuit de kracht Gods en de wijsheid Gods (1Cor. 1:24). 

Rom. 8:34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.