blindgeborene

 

De genezing van de blindgeborene is een van de vele wonderen die de HEERE Jezus deed tijdens zijn aardse loopbaan. Desalniettemin is dit een merkwaardige geschiedenis die ons veel te zeggen heeft. In deze lezing, als onderdeel van een doopdienst, wordt de eenvoudige betekenis van dit wonder uiteengezet. 

Joh. 9:25 Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.