Waardevol

 

In onze dagen is de Gemeente van Jezus Christus gesteld tot ‘pilaar en vastigheid der waarheid’ (1Tim. 3:15). Maar wat is dat? En wat is waarheid? Tijdens deze lezing wordt daar dieper op ingegaan.

Joh. 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.