Licht uit

Ondanks zijn reputatie als man van God zijn velen er van overtuigd dat David met Bathseba te ver ging. Om nog maar te zwijgen over zijn oplossing. Maar waarom staat zo\’n geschiedenis in de Bijbel? Tijdens deze lezing wordt hier dieper op ingegaan.

Gal. 4:24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben…