Eten en werken

 

Het leven onder de zon stelt niet zo veel voor, aldus de Prediker. We werken om te eten en eten om te werken. Maar iets blijvends tot stand brengen is er niet bij. Maar gaat dat ook op voor gelovigen? Tijdens deze lezing wordt daar dieper op ingegaan.

Pred. 5:17 Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, die hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft; want dat is zijn deel.