Gebed

 

De brief van Paulus aan de Efeziërs leert gelovigen wat hun uitnemende positie is als Gemeente van Jezus Christus. Deze vier lezingen vormen een inleiding tot het verstaan van deze belangrijke brief.

Efe. 3:20-21 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Klik hier voor het schema dat gebruikt wordt in deel 2 en hier voor het schema dat gebruikt wordt in deel 3.