ring

 

Het huwelijk is een gevoelig onderwerp. Zoveel mensen, zoveel meningen. Zelfs de discipelen van de Heer wisten er geen raad mee. Tijdens deze lezing kijken we in een breder verband naar deze dingen.

Matt. 19:10-11 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is.