Jeruzalem

 

In het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over de stad die neerdaalt uit de hemel. Tijdens deze lezing wordt hier nader op ingegaan.

Opb. 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.