Broken wall

 

Het Bijbelboek Jozua spreekt over hoe het volk Israël door Jozua in het beloofde land wordt gebracht. Maar dit ging niet zonder slag of stoot. In deze serie lezingen wordt dieper ingegaan op de weg die Jozua met het volk Israël ging en hoe dit op verborgen wijze spreekt over de krachtige werking van het Evangelie, dat sinds de opstanding van Christus vrijuit gepredikt wordt.

De vraag is echter, wie neemt het aan? Of, met andere woorden, zou er conceptie plaatsvinden?

Joz. 6:1 (Jericho nu sloot de poorten toe, en was gesloten, voor het aangezicht van de kinderen Israels; er ging niemand uit, en er ging niemand in.)