Tetramorf

 

De roeping van Jesaja ging onder andere gepaard met de verschijning van vreemde hemelse wezens. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op hetgeen hij zag.

Joh. 12:41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.