virus

Veel samenkomsten zijn afgelast ten gevolge van de COVID-19 uitbraak. Deze korte overdenking is ter bemoediging van een ieder die de komende tijd niet of nauwelijks in staat is om andere gelovigen te ontmoeten rondom het Woord van God.