recht

 

We leven als gelovigen uit genade. Maar hoe zit het met Gods rechtvaardigheid? Tijdens deze lezing wordt hier dieper op ingegaan en zal blijken dat de Gemeente niet slechts een liefdadigheidsinstelling is.

1Cor. 6:2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?