Leeg graf

 

De mens heeft een zekerheid, namelijk de dood. Maar waar dit voor velen het einde betekent, is het voor gelovigen slechts het begin. Toch is dit een verborgenheid die slechts weinigen verstaan. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de betekenis van het graf.

Rom. 6:9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.