Jozef_put

 

Gen. 37:13-17 Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik!…Jozef dan ging zijn broederen na, en vond hen te Dothan.