Paulus’ strijd (Col. 2)

In de brief aan de Kolossenzen introduceert Paulus zich als dienaar van het Evangelie en de Gemeente. Echter, in de praktijk blijkt zijn bediening om het Woord Gods te vervullen een grote strijd te zijn. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de achtergrond van deze strijd.

Col. 2:1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb…