Het Bijbelboek Jozua spreekt over hoe het volk Israël door Jozua in het beloofde land wordt gebracht. Maar dit ging niet zonder slag of stoot. In deze serie lezingen wordt dieper ingegaan op de weg die Jozua met het volk Israël ging en hoe dit op verborgen wijze spreekt over de krachtige werking van […]

Meer