Liefde is gebaseerd op vertrouwen. Maar de apostel Johannes waarschuwt de gelovige om ‘niet elke geest te geloven’. Tijdens deze lezing wordt nader ingegaan op deze woorden. 1Joh. 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (Foto: Jay […]

Meer