De prediking van het Evangelie aan de wereld is een boodschap van leven uit de dood. Al wie zich in geloof wendt tot Jezus Christus als zijn redder en verlosser wordt ‘opnieuw geboren’. Zo iemand is rechtvaardig in Christus en ontvangt eeuwig leven. Het Evangelie is dus een feestelijke boodschap voor een mensheid die op […]

Meer