In onze dagen is de Gemeente van Jezus Christus gesteld tot ‘pilaar en vastigheid der waarheid’ (1Tim. 3:15). Maar wat is dat? En wat is waarheid? Tijdens deze lezing wordt daar dieper op ingegaan. Joh. 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Pilaar en vastigheid der Waarheid https://www.hetevangelie.nl/wp-content/uploads/2015/09/Pilaar-en-Vastigheid-der-Waarheid.mp3

Meer