De roeping van Jesaja ging onder andere gepaard met de verschijning van vreemde hemelse wezens. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op hetgeen hij zag. Joh. 12:41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.   De heerlijkheid des Heeren https://www.hetevangelie.nl/wp-content/uploads/2015/11/Heerlijkheid-des-Heeren.mp3

Meer