Het geloof van onze Heere Jezus Christus loopt als rode draad door de zn. brief aan de Hebreeën. Zijn geloof heeft geleid tot Zijn uitermate verhoogde positie en Zijn trouw vormt de basis voor het leven van de nieuwe schepping. Niet de wet, noch religie, maar geloof in hetgeen God gesproken heeft, is de norm […]

Meer