De brief van Paulus aan de Efeziërs leert gelovigen wat hun uitnemende positie is als Gemeente van Jezus Christus. Deze vier lezingen vormen een inleiding tot het verstaan van deze belangrijke brief. Efe. 3:20-21 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die […]

Meer