Het leven onder de zon stelt niet zo veel voor, aldus de Prediker. We werken om te eten en eten om te werken. Maar iets blijvends tot stand brengen is er niet bij. Maar gaat dat ook op voor gelovigen? Tijdens deze lezing wordt daar dieper op ingegaan. Pred. 5:17 Ziet, wat ik gezien heb, […]

Meer