In Genesis 2 lezen we dat God een hof plantte in Eden. Sindsdien is de hof onderwerp van discussie. In drie lezingen wordt uiteengezet hoe de hof van Eden het decor vormt van Gods heilsplan.Gen. 2:15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, […]

Meer