Dat ‘de geschiedenis zich herhaalt’ is een bekend gezegde. Wellicht omdat we er zo weinig van leren. Hiervoor waarschuwt Paulus de Korintiërs aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël. Maar er zit meer achter de dingen die hen zijn overkomen… 1Cor. 10:11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en […]

Meer