Bergrede

 

De Bergrede wordt door velen gezien als een set leefregels voor de Christen. Maar wie kan dan zalig worden (Mat. 19:25)? Deze Bijbelstudiedag vormt een inleiding tot De Bergrede waarbij we dieper op deze dingen ingaan.

Mat. 5:48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.


NB1 Tijdens de studies zeg ik dat de stam ʾashar (200.300.1) zoveel betekent als ‘uitgieten’, ‘stromen’. Echter, dit is de betekenis van ʾeshed (4.300.1). ʾashar betekent ‘voortgang’, ‘vooruit bewegen’. Bij het voorbereiden heb ik de letter resh (200) abusievelijk voor de letter dalet (4) aangezien. Behalve dat ik een leesbril nodig heb, verandert het verder niets aan de conclusie.

NB2 Ref. deel 3 Luk. 2:36Voor alle duidelijkheid: Aser betekent niet ’tien’. Het Hebr. woord voor ’tien’ is ꜥeser en wordt niet slechts met een sien in plaats van shien geschreven, maar begint ook met een ayin in plaats van alef. De woorden zijn verwant, maar niet synoniem. Het gaat m.i. om de associatie tussen deze vrouw en de typologie erachter.