Chirho

Volgens de brief van Paulus aan de Efeziƫrs zijn we als gelovigen gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar wat is de basis voor deze positie?

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de structuur van Efezebrief.

Efe. 3:20-21 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.